Vester Alling menighedsråd

Menighedsrådets mailadresse er: 8222@sogn.dk

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN: Solveig Steen Schultz, Brugsbakken 1, Vester Alling, 8963 Auning

Tlf. 40 30 24 33 - mail: s.schultz@kirkenskorshaer.dk 


 
SEKRETÆR: Dinna Nedergaard, Firhøjevej 20, V. Alling Mk, 8963 Auning

Tlf. 26 35 21 38 - mail: dinnanedergaard@gmail.com


 
NÆSTFORMAND: Sarah Reenberg Hansen, Limevej 6, Vester Alling, 8963 Auning

Tlf. 50 70 20 54 - mail: sarahreenberg@hotmail.com 


 
KIRKEVÆRGE: Kristian Nielsen, Tlf. 29 46 40 62