Auning Kirkegård

AUNING KIRKEGÅRD

NYHED - Auning Kirkegård er blevet GRØN KIRKEGÅRD - Læs mere her

Praktiske oplysninger vedr. Auning Kirkegård.

Henvendelse vedr. gravsteder, praktiske ting om kirken, samt kirkegården overordnet sker til kirkegårdsleder Peter Bjerregaard.

Henvendelse vedr. sognehuset sker ligeledes til Peter Bjerregaard. Man kan også kontakte Birgit Feder Petersson, som står for den daglige drift af Auning Sognehus. Birgit kan træffes på tlf. 42 95 30 19 tirsdag til fredag kl. 8 - 11.

Peter Bjerregaard kan træffes på tlf. 30 54 66 87 i arbejdstiden tirsdag til fredag.

Se kirkegårdstakster  her

Se vedtægter for Auning Kirkegård her

www.dk-gravsten.dk kan man se billeder af gravsten på Auning kirkegård samt se nr. på gravstederne. 

Kirkegården er altid åben for besøgende. Generelt skal det siges at kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden og hvor ordensreglerne i vedtægten skal overholdes. Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af ordensreglerne. Kopi af disse kan fås ved henvendelse til kirkegården.

Brugere kan vælge mellem traditionelle gravsteder, hvor også urner kan sættes ned - 2 former for urnegravsteder - mindeplæne samt mindeplæne med markering. Vedligeholdelsen kan man selv sørge for eller betale sig fra. Det er dog obligatorisk at betale for vedligehold på den gamle urneafdeling, mindeplænen samt mindeplænen med markering. Hvis man har utraditionelle idéer til anlæggelse af gravsteder, kontaktes kirkegårdslederen herom.

Årets gang på kirkegården er i store træk følgende:
medio marts = gran tages af gravsteder
ultimo marts = der plantes forårsblomster
april/maj = der klippes hæk og anlægges gravsteder
primo juni = der plantes sommerblomster
november = der pyntes med gran m.v.
december = der udlægges kranse