Fødsel

Barn der ligger på et tæppe

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www.borger.dk inden der er gået 28 dage. 

Er forældrene gift, registrerer vi fødslen ud fra jordemoderens fødselsanmeldelse.

Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med MitID/NemlD på www.borger.dk

Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 28 dage efter fødslen, indleder Familieretshuset en faderskabssag.