Ansatte i Gjesing

Kordegn Lisa Boye Knudsen, Kirkevej 15, 8963 Auning

Tlf. 86 48 13 12, mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14

 

Organist Lars Rørbech

Tlf. 86 39 40 44

 

Graver: Christina Østergaard

Mobil: 29 40 47 04

Mail: gjesing.graver@outlook.dk