Øster Alling menighedsråd

Sognets mailadresse er: 8221@sogn.dk

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN: Birthe Margrethe Sørensen, Stadionvænget 6, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 29 70 05 61 - mail: birthe123@gmail.com

  NÆSTFORMAND: Inger Marie Nørskov Kristensen, Soltoftevej 7, Øster Alling, 8963 Auning

Tlf. 51 88 06 42 - mail: ink1952@outlook.com 

  KIRKEVÆRGE: Inger Marie Thuesen, Allingkærvej 1, Øster Alling, 8963 Auing

Tlf. 22 40 21 52 - mail: imthuesen@live.com 

  KASSERER: Kirsten Largren, Præstegårdsvej 4, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 40 29 34 90 - mail: klargren@post6.tele.dk

  KONTAKTPERSON: Jette Bonde Kvorning, Hovedgaden 14, Øster Alling, 8963 Auning

Tlf. 21 75 21 84 - mail: jettebondekvorning@gmail.com