Fausing Menighedsråd

Menighedsrådets mailadresse er: 8217@sogn.dk

Fausing Menighedsråd 2020 - 2024:

FORMAND OG KONTAKTPERSON: Birthe Højvang Rasmussen, Østervangsvej 26, Fausing, 8961 Allingåbro

Tlf. 61 67 59 35 - mail: birthe.bhr@hotmail.com 

SEKRETÆR: Ketty Birgit Rasmussen, Vestervangsvej 9, Fausing, 8961 Allingåbro

Tlf. 29 89 04 63 - mail: k.rasmussen@dukamail.dk 

KIRKEVÆRGE OG KASSERER: Bodil Andersen, Randersvej 12, Fausing Mark, 8961 Allingåbro

Tlf. 86 48 03 83, Mail: bodil.a@pc.dk 

MENIGT MEDLEM: Knud Frederiksen, Grundvej 49, Grund, 8961 Allingåbro

Tlf. 40 25 66 77 - mail: grundturistbusser@pc.dk 

NÆSTFORMAND: Preben Jensen, Østervangsvej 26, Fausing, 8961 Allingåbro

Tlf. 26 20 33 72, Mail: prebenjensen142@hotmail.com