Navneændring

Navneændring på voksne

Du udfylder og indsender din ansøgning med MitID/NemID på www.borger.dk  Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. En navneændring koster et gebyr, der skal indbetales inden sagsbehandlingen kan begynde, og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Gebyrets størrelse, og hvordan det betales, kan ses på siden, hvor du søger.

 

Navneændring på børn

Du kan søge om at ændre dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit MitID/NemID.

Hvis barnet er under 12 år, kan han/hun blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Børn mellem 12-15 år kan ikke signere med MitID/NemID, og I de tilfælde skal I udfylde en ansøgning til print. Denne kan finde på www.personregistrering.dk

En navneændring koster et gebyr, der skal indbetales inden sagsbehandlingen kan begynde, og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Gebyrets størrelse, og hvordan det betales, kan ses på siden, hvor du søger.

 

Navneændring på bryllupsdagen

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

Du søger navneændringen på www.borger.dk under punktet  "Familie og børn".

 

Billede fra et et kontor