Dåb og navngivning

Barn med en salmebog

Et barn skal have navn inden det er 6 måneder gammelt.

Reglerne for fornavne, mellem- og efternavne står på Familieretshusets hjemmeside:   https://familieretshuset.dk/navne/navne/barnets-foerste-navn Her finder du de ønskede oplysninger. Her er der også mulighed for at søge i listen over godkendte fornavne. 

 

Navngivning

Skal barnet navngives uden dåb,  kan "Navngivning"  udfyldes med MitID/NemlD på www.borger.dk  

 

Dåb

Skal barnet døbes, aftales tidspunkt for dåben ved at tage kontakt til kordegnekontoret, tlf. 86 48 13 12 eller mail: lbk@km.dk. Kordegnekontoret er åbent tirsdag - fredag kl. 9-14.

Der kan være dåb ved gudstjenesterne på søndage og helligdage (Langfredag og Alle Helgens søndag undtaget).

Desuden er der mulighed for lørdagsdåb i Auning en gang månedligt; samt også mulighed for lørdagsdåb i Ørsted/Rougsø Nord/ Vivild-Vejlby/ Fausing én gang om måneden. Du kan forhøre dig hos kordegnen om mulighederne.

Ved dåb skal der være 2-5 faddere. For at være fadder skal man selv være døbt med den kristne dåb og mindst have nået konfirmationsalderen.

 

Døbefont