Rougsø Nord menighedsråd - Holbæk, Udby, Voer, Estruplund

Menighedsrådets mailadresse er: 8260@sogn.dk 

Rougsø Nord Menighedsråd 2020 - 2024

FORMAND: Karin Skouboe, Stenaltvej 21, Voer, 8950 Ørsted
Mail: karin.skouboe@primanet.dk formand@rougsøenord.dk tlf. 21 47 00 36, træffes bedst efter kl. 17

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Else Sveigaard Poulsen

Tlf. 23 30 52 68 - mail: kasserer@rougsoenord.dk 

KONTAKTPERSON: Elisabeth Boje

Tlf. 40 50 37 20 - mail: kontaktperson@rougsoenord.dk / elisabeth.boje@gmail.com 

KIRKEVÆRGE - HOLBÆK KIRKE: Ole Pedersen

Tlf. 21 40 58 04 - mail: susankrusebrink@yahoo.dk 

KIRKEVÆRGE - VOER KIRKE: Karin Selmer

Tlf. 20 95 88 42 - mail: karinselmer@hotmail.dk 

KIRKEVÆRGE - ESTRUPLUND: Else Hougaard

Tlf. 40 21 47 10 / 86 48 52 23 - mail: elsehoug@gmail.com 

KIRKEVÆRGE - UDBY: Visti Pedersen

Tlf. 53 61 43 83 - mail: visti@primanet.dk 

SEKRETÆR: Lene Knutsson

Tlf. 61 63 88 99 - mail: sekretaer@rougsoenord.dk / knutsson@c.dk