Vivild menighedsråd

Vivild Menighedsråds mailadresse er: 8265@sogn.dk

Vivild Menighedsråd 2020 - 2024:

FORMAND:  Knud Egon Christensen, Søndermarksvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro

Mail: knudegon@post1.tele.dk tlf. 87 48 08 04 / 21 70 31 44

NÆSTFORMAND: Peter de Place Ahrndt

Mail: ahrndt@outlook.dk 

KASSERER: Lis Kastrup

Mail: liskastrup@hotmail.com - Tlf 20 31 44 38

KONTAKTPERSON OG KIRKEVÆRGE: Hans Dideriksen, Auningvej 62, Nørager, 8961 Allingåbro

Mail: isakslund@gmail.com Tlf. 42 40 36 62

BYGNINGSKYNDIG: Aksel Kristian Nielsen

Mail: lonaks@gmail.com - Tlf. 23 84 66 68