Ansatte i Auning

Kordegn Lisa Boye Knudsen, Kirkevej 15, 8963 Auning

Tlf. 86 48 13 12, Mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14

 

Organist  Lene Gudnason

Tlf. 40 28 20 51, mail: gudnason@os.dk 

 

Organistafløser  Anni Dahlstrup Jensen

Tlf. 29 71 28 70, mail: annidjensen@gmail.com

 

Kirkegårdsleder Peter Bjerregård

Tlf. 30 54 66 87, mail auningkirkegaard@os.dk 

Træffes normalt på telefonen i arbejdstiden tirsdag til fredag. Træffes personligt efter aftale.

 

Billede af kirkeklokken