Nørager menighedsråd

Menighedsrådets mailadresse: 8268@sogn.dk 

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, SEKRETÆR: 

Karin Frost Korning, Gl. Fjellerupvej 10, Vivild, 8961 Allingåbro
Mail: karinkorning@gmail.com    Mobil: 40 11 93 63, tlf.  86 48 65 57

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Lone Klyver, Nordvangsvej 64, 8961 Allingåbro

Mail: loneklyver@gmail.com - Mobil: 30 28 68 12

KONTAKTPERSON: Ingeborg Andresen, Munkhusevej 17, Nørager, 8961 Allingåbro

Mail: Mail@ingeborgAndresen.dk  - Mobil: 24 65 81 88
 
KIRKEVÆRGE: Lillian Marie Pedersen, Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro

Mail: lillianhermann@hotmail.dk - Mobil: 51 86 86 38

MENIGT MEDLEM: Anita Nørris Jensen, Lupinvej 1, Nørager, 8961 Allingåbro

Mail: anj3009@gmail.com - Mobil: 29 43 97 11