Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Velkommen til Norddjurs Vestre Pastorat

Der er påbudt mundbind i kirken fra og med søndag den 1/11.

Reglerne om mundbind gælder nu ved alle gudstjenester, begravelser, bisættelser, vielser, konfirmandsamlinger og lignende i kirkens bygninger. Alle skal bære mundbind for at få adgang til kirken, indtil de sidder på deres plads, og når som helst de forlader denne plads igen.

Vi håber på alles velvillige forståelse.


Julehjælp 

Det er muligt at søge julehjælp, hvis man er bosat i et af følgende

sogne: Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling, Gjesing, Nørager,

Vivild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, Voer, Udby eller Estruplund. Julehjælpen

består af en stor julepakke med julemad, småkager, slik og andet, som

hører julen til.

Hvis man ønsker at komme i betragtning, bedes man sende en ansøgning

til: Sognepræst Charlotte B. Johansen, e-mail: CBJO@km.dk

Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning.

 

I ansøgningen skal man oplyse antallet af hjemmeboende børn og disses

alder og et telefonnummer man kan kontaktes på. Desuden skal man

vedlægge en kopi af årsopgørelsen fra 2019.

 

Ansøgningsfrist er den 1. december. Ansøgere får besked samme uge.

Ansøgningerne behandles under tavshedspligt.

Bedste hilsner Sognepræst Charlotte B Johansen

Tlf. 86 48 33 08

 

Julehjælpen er sponseret af Lions Club og Svanerne.

Varerne er fra Super-Brugsen i Auning, som også giver et fint tilskud. 


De blev valgt til menighedsrådet

Tirsdag 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i alle sogne i Norddjurs Vestre Pastorat, og en lang række personer blev valgt til de nye menighedsråd. Enkelte steder skal der en ny omgang til med en ekstra valgforsamling, for at få de sidste pladser fyldt op.
Med mindre der inden den 13. oktober indgives kandidatlister, der i givet fald vil udløse et afstemningsvalg, er menighedsrådene sammensat af de her nævnte personer.

De nye menighedsråd træder i funktion fra første søndag i advent, den 29. november og fire år frem.

Nørager

Karin Korning

Ingeborg Andresen

Lillian Pedersen

Anita Nørris Jensen

Lone Klyver

Stedfortrædere:

Anni Thygesen

Lene Christiansen

 

Gjesing

Jens Anders Olsen

Henning Michael Møller Just

Frank Andersen

Mette Villesen

Inger Birch Lange
Stedfortrædere:

Jens Rønstrup

Inge Brix Hansen

 

Vivild

Lis Kastrup

Knud Egon Christensen

Aksel Kristian Nielsen

Peter de Place Ahrndt

Jørn-Egon Lundum Pedersen

Stedfortræder:

Hans Christian Dideriksen

 

Vejlby

Gerda Rasmussen

Susi Østberg

Henning Jensen

Grethe Friberg

Inge Mårtensson

Tove Meyer Højlund
Stedfortrædere:

Bodil Winter

Kathrine Østergaard-Jensen

 

Auning

Kell Andersen

Kurt Georg Friis

Jens Qvist Nielsen

Heidi Bak Pedersen

Kirsten Kristine Møller-Hansen

Jytte Hallager Gregersen

Vibeke Binnerup

 

Fausing

Preben Jensen

Birthe Højvang Rasmussen

Ketty Birgit Rasmussen

Knud Frederiksen

Bodil Andersen

 

Øster Alling
Inger Marie Nørskov Kristensen

Inger Marie Thuesen

Jette Bonde Kvorning

Kirsten Largren

Birthe Sørensen

 

Vester Alling

Solveig Steen Schultz

Sarah Reenberg Hansen

Hans Hagelkvist Bloch

Dinna Nedergaard

Lene Egedal Rasmussen

Stedfortræder:

Hanne Fuglsang

 

Ørsted

Marianne Hørning Boje

Jonna Bugge Haslund

Knud Sejersen Nielsen

Elsebeth V. Jakobsen

Jesper Stordal Poulsen

John Leander Mikkelsen

Stedfortrædere:

Kirsten Timm Eriksen

Margrethe Boje

Kirsten Kopp Jensen

 

Rougsø Nord

Voer:

Karin Selmer

Karin Skouboe

Lene Eriksen Knutson

 

Udby:

Visti Kløve Pedersen

Ny valgforsamling 6/10

 

Holbæk:

Ole Bo Pedersen

Else Svejgaard Poulsen

Elisabeth Bøje

 

Estruplund:

Else A. Hougaard

Ny valgforsamling 6/10


En bøn i virussens tid

Jesus Kristus, vores bror! Da du trådte frem iblandt os mennesker, var det med ordene ”frygt ikke!”. Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”

Men din styrke, ét som du var med din himmelske Far, har vi ikke. Så vi rammes af bekymring, når en ny sygdom bryder hverdagen op; og vi mærker frygt, fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true; dem tænker vi på, dem beder vi for.

Og vi beder for os selv: Lad din ånd virke i os, give os ro, låne glimt af din styrke, så vi kan leve opmærksomt med hinanden, hensynsfuldt og hjælpsomt. Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed, den du lader alt udstråle fra til tro og håb.

Amen

Johannes Værge, Kristeligt Dagblad 14.3.2020


 

Pr. 1. august 2018 blev sognene i den vestlige del af Norddjurs Provsti sammenlagt til ét pastorat: Norddjurs Vestre Pastorat.

Pastoratet rummer 13 kirker, 10 menighedsråd og 5 præster, der skal samarbejde på kryds og tværs for at give medlemmerne af Folkekirken den bedste betjening.