Dødsfald

Flaget er på halv

En afdød skal enten begraves eller brændes. Reglerne gælder for alle, uanset om afdøde var medlem af folkekirken og uanset afdødes trosretning.

Der skal udfyldes en digital anmodning med MitID/NemID på www.borger.dk På anmodningen skal det oplyses, om afdøde skal begraves eller brændes, og om der skal medvirke en præst (kirkelig handling). Begravelsesmyndigheden (Kordegnekontoret og sognepræsten i afdødes bopælssogn) modtager efterfølgende den digitale anmodning.

Man kan selv udfylde anmeldelsen. Det praktiske arbejde med dødsanmeldelse og evt. aftale med kirkegård og præst overlades dog ofte til en bedemand.

Det er begravelsesmyndigheden, der afgør om begravelsen kan gennemføres, sådan som det er ønsket på anmodningen. Hvis den kan det, fremsender begravelsesmyndigheden afgørelsen til din e-boks og underretter Skifteretten om dødsfaldet.

Hvis særlige forhold gør, at en digital selvbetjening ikke kan anvendes, skal du som pårørende kontakte Kordegnekontoret.

Begravelse eller ligbrænding kan først ske, når afgørelsen fra begravelsesmyndigheden er afleveret til kirkegården eller krematoriet. Begravelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). 

 

Pyntning i kirkerne ifm. begravelse eller bisættelse

Aftale om pyntning af kirken i forbindelse med bisættelse eller begravelse skal laves med graveren. Man kan stå for pyntningen selv, eller betale kirkegårdens personale for at tage sig af det.