Vejlby menighedsråd v/ Allingåbro

FORMAND: Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro
Mail: tovemh@gmail.com, tlf.  86 48 15 80 /  51 50 27 79

NÆSTFORMAND: Grethe Buchwald Friberg, Hovedgaden 124, 8961 Allingåbro

KONTAKTPERSON: Kathrine Østergaard-Jensen, Ådalen 18, 8961 Allingåbro                                                                                                        Mail:  koej@live.dk  tlf. 86 48 15 12 / 21 73 54 07
 
KASSERER: Inge Mårtensson, Byparken 3, 8961 Allingåbro
Mail: byparken3@mail.tele.dk, tlf.  86 48 17 45

KIRKEVÆRGE: Inge Madsen, Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro
Mail: ingemadsen@mail.dk,  86 48 11 51 / 21 74 22 68

MENIGT MEDLEM: Hanne Holst, Udsigten 7, Vejlby, 8961 Allingåbro
Mail: hanne@primanet.dk, tlf.  51 87 18 69