Gjesing menighedsråd

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, KONTAKTPERSON, FORMAND: Inger Birgitte Birch Lange, Stadion Alle 4, 8963 Auning
Mail: birchbach@mail.dk, tlf.  86 48 41 54 / 51 24 25 91

NÆSTFORMAND: Jytte Andersen, Auningvej 2, Gjesing, 8963 Auning
 
KIRKEVÆRGE: Johannes Birch Kristensen, Sorvadvej 12, Sorvad, 8961 Allingåbro
 
KASSERER: Jens Rousing Sørensen, Løvenholmvej 35B, Gjesing, 8963 Auning