Nørager menighedsråd

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, KONTAKTPERSON, FORMAND:  Karin Frost Korning, Gl. Fjellerupvej 10, Vivild, 8961 Allingåbro, Mail: karinkorning@mail.tele.dk, tlf.  86 48 65 57

NÆSTFORMAND: Ingeborg Andresen, Munkhusevej 17, Nørager, 8961 Allingåbro
 
KASSERER, KIRKEVÆRGE: Lillian Marie Pedersen, Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro
 
MENIGT MEDLEM: Irma K. Hvid, Skovgårdevej 23, Tustrup, 8961 Allingåbro

MENIGT MEDLEM: Anita Nørris Jensen, Lupinvej 1, Nørager, 8961 Allingåbro