Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www.borger.dk inden der er gået 14 dage. 

Er forældrene gift, registrerer vi fødslen ud fra jordemoderens fødselsanmeldelse.

Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på www.borger.dk

Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.