Konfirmander fra Vejlby og Vivild

DATOER I 2020:

Søndag d. 3. maj kl. 10.00: Konfirmation i Vivild kirke

Søndag d. 10. maj kl. 10.00: Konfirmation i Vejlby Kirke, Allingåbro

 

DATOER i 2021:

Søndag d. 2. maj kl. 10.00 i Vivild Kirke

Søndag d. 9. maj kl. 10.00 i Vejlby Kirke, Allingåbro

 

DATOER i 2022:

Søndag d. 1. maj kl. 10.00 i Vivild Kirke

Søndag d. 8. maj kl. 10.00 i Vejlby Kirke, Allingåbro