Konfirmander fra Vejlby og Vivild

DATOER I 2020:

Søndag d. 3. maj: Konfirmation i Vivild kirke

Søndag d. 10. maj: Konfirmation i Vejlby Kirke, Allingåbro