Konfirmander fra Gjesing og Nørager

KONFIRMATIONER I 2020:

Søndag d. 26. april: Nørager kirke

Søndag d. 3. maj: Gjesing kirke