Øster Alling menighedsråd

Sognets mailadresse er: 8221@sogn.dk


FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN: Birthe Margrethe Sørensen, Stadionvænget 6, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 29 70 05 61 - mail: birthe123@gmail.com 
NÆSTFORMAND: Jens Kristian Kristensen, Skovsmindevej 14, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 24 98 93 15 - mail: jkr@kris10sen.dk 
KIRKEVÆRGE: Anne Marie Sommer Jørgensen, Ringvej 1, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 27 40 81 22 - mail: annemarieogkarsten@vestdjursnet.dk 
KASSERER: Kirsten Largren, Præstegårdsvej 4, Ø. Alling, 8963 Auning

Tlf. 40 29 34 90 - mail: klargren@post6.tele.dk 
KONTAKTPERSON: Ruth Frydendahl Brunsgaard, Knivhøjvej 8, Oustrup, 8963 Auning

Tlf. 51 74 29 54 - mail: rutfrybru@gmail.com