Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag - Gravermedhjælper Auning Kirke

Gartneriarbejder til Auning Kirke

 

 

En stilling som gartneriarbejder ved Auning Kirke, Norddjurs vestre Pastorat er ledig pr. 1. juni 2023.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter gartneriopgaver, samt afløsning for kirkegårdslederen ved fridage og ferie. Ved afløsning fungerer du også som kirketjener, hvorfor der kan forekomme arbejde på søn- og helligdage.

Arbejdet varetages i fællesskab med kirkegårdslederen og yderligere en gartneriarbejder på fuld tid. Der er en prøvetid på 3 måneder.

 

Arbejdet omfatter opgaver ved Auning Kirke og kirkegaard, Auning Sognehus, Præstebolig og gravplads ved Gl. Estrup Skov.

 

Vi kan tilbyde et alsidigt job med følgende hovedopgaver:

 

 • En god og alsidig arbejdsplads
 • Varetage og være medansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og drift.
 • Tilsyn med drift samt vedligehold af såvel kirke, Det Gamle Hospital, kirkegård samt de tilhørende bygninger
 • Varetagelse af opgaver på udenomsarealerne ved Sognehuset og præsteboligen
 • Græsslåning og hækklipning
 • Ren- og vedligeholdelse af gravsteder og grønne områder.
 • Grandækning
 • Kørsel og betjening af mindre maskiner
 • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester, begravelser/bisættelser samt bryllupper/vielser.
 • Varetagelse af mindre administrative opgaver.

 

Vi forventer, at du kan lide at arbejde udendørs i al slags vejr, vil indgå aktivt og positivt i fællesskabet og samarbejdet med kirkens øvrige personale samt bidrage til den gode relation mellem personale og menighedsråd.

 

Vi forventer at du:

 

 • Har kendskab til og erfaring indenfor det grønne område
 • Har et godt kendskab til og er loyal overfor folkekirkens opgaver
 • Vil deltage i fornødne opkvalificerende kurser.
 • Har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved sikrer et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk

 

Ansættelse sker ved Auning sogns menighedsråd beliggende Kirkevej 15, 8963 Auning

 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for gartneriarbejdere på bykirkegårde indgået imellem Kirkeministeriet og Fælles Fagligt Forbund (3F).

Den gældende overenskomst kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Den årlige løn udgør for ansatte uden gartneruddannelse for øvrige land kr. 262.671,42 (trin 1) og kr. 270.005,45 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for ansatte med gartneruddannelse for øvrig land kr. 301.581,11 (trin 1) og kr. 310.611,02 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på månedsbasis.
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Peter Bjerregård på telefonnummer 30546687 mail: 8218fortrolig@sogn.dk eller kontaktperson Kurt Friis telefonnummer 21242909 mail: 8218fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8218fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. april.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest<